30.12.2017

Đăng ký khóa học ngay đề nhận những ưu đãi

Miễn phí

Đăng ký ngay

Thông tin khóa học

  • Cấp độ: Trung cấp
  • Bắt đầu: 20/01/2017
  • Thời gian diễn ra buổi học: 1 giờ
  • Số lượng người: 30 người
  • Số tiết: 25 tiết
  • Thời gian học: 9h - 10h
  • Phòng học: E001

Giảng viên

Với nhiệm vụ được Nhà Trường giao là tổ chức, quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn của University, Trung tâm Tư vấn pháp luật được trực tiếp ký kết hợp đồng với khách hàng và thực hiện các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cho mọi đối tượng có nhu cầu. Có lợi thế là đơn vị thuộc cơ sở đào tạo luật lớn nhất Việt Nam, Trung tâm Tư vấn pháp luật đi sâu nghiên cứu, thiết kế các chương trình đào tạo ngắn hạn phù hợp nhất với nhu cầu của các cơ quan, doanh nghiệp nhằm nâng cao khả năng áp dụng chính xác và linh hoạt các quy định của pháp luật.

Các chương trình đào tạo ngắn hạn của Trung tâm có liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực quản lý nhà nước, các lĩnh vực thương mại, đầu tư, lao động, đất đai, môi trường, tài chính – ngân hàng, bảo hiểm, chuyển giao công nghệ, kinh doanh bất động sản, quyền sở hữu, sở hữu trí tuệ, kinh doanh xuất nhập khẩu, vấn đề tài phán trong hoạt động thương mại…

Các khóa đào tạo do Trung tâm tổ chức có sự tham gia giảng dạy của các cán bộ lãnh đạo các Bộ, Cục, Vụ, Viện; các giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ giảng dạy nhiều kinh nghiệm của University và các Trường Đại học có uy tín khác ở Việt Nam. Với đội ngũ trên 300 giảng viên cơ hữu và đội ngũ giảng viên liên kết hùng mạnh có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, các chương trình đào tạo của Trung tâm đã được khách hàng đánh giá cao cả về chất lượng chuyên môn và tính chuyên nghiệp trong phong cách tổ chức.

Trung tâm tổ chức đào tạo ngắn hạn dưới nhiều hình thức:

+ Đào tạo theo hình thức ghi danh

+ Đào tạo theo đơn đặt hàng của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu

Các lớp học có thể được tổ chức trong và ngoài giờ hành chính, không chỉ ở Hà Nội mà còn ở nhiều địa bàn khác trên toàn quốc.

Sau khi kết thúc khoá học, học viên được cấp CHỨNG NHẬN hoàn thành khoá học do Hiệu trưởng Trường University ký.

Điền thông tin vào form

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicng elit, sed do eiusmod tempor